Plzeňský vědecko technologický park

O nás

Zapojení do sítí

Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

Vědeckotechnický park Plzeň 6th River se na podzim roku 2010 stal členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR) .

Od 17.1. 2018 do 31.12.2022 byl akreditovaným vědeckotechnickým parkem v České republice.

Dále může nepřímo přes svého partnera BIC Plzeň využívat výhod sítě Enterprise Europe Network.

V budoucnu se počítá se vstupem do dalších sítí, bude-li to účelné.