Plzeňský vědecko technologický park

Služby

Poradenské služby

Kromě pronájmu prostor a s ním spojených služeb Vědeckotechnický park Plzeň nabízí též poradenství související s komercializací know-how, transferem technologií a v neposlední řadě se zahájením podnikání.

Konzultační činnost

V rámci konzultační činnosti se jedná o poradenské a zprostředkovatelské služby, např.:

  • poradenství při podnikatelském plánování a přípravě projektů díky partnerství s BIC Plzeň
  • zprostředkování přístupu k finančním a dotačním zdrojům na základě spolupráce s agenturou API, CzechInvest a dalšími partnery
  • inkubace a předinkubace firem v prostorách podnikatelského inkubátoru opět ve spolupráci s BIC Plzeň jako poradenskou institucí
  • prezentace zaměřené na inovační podnikání a jeho podporu

Vzdělávací činnost

  • pořádání seminářů, školení a konferencí ve spolupráci s domácími i zahraničními institucemi