Plzeňský vědecko technologický park

Služby

Pronájem prostor

Vědeckotechnický park Plzeň je moderní infrastrukturou na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Nabízí špičkové zázemí pro začínající i etablované inovační projekty a firmy a zároveň prostředí pro aplikovaný výzkum. Nachází se v lokalitě Městského industriálního parku Plzeň – Borská pole a nezanedbatelnou výhodou je i jeho poloha s těsným napojením na dálnici D5 Praha – Rozvadov.

K dispozici jsou následující typy prostor:

 • kanceláře,
 • poloprovozní a laboratorní prostory,
 • konferenční a jednací sály,
 • podnikatelský inkubátor,
 • centrum pro transfer technologií.

Součástí nabídky jsou i další doplňkové služby:

 • recepce, bezpečnostní a technické služby,
 • úschovna kol,
 • kopírovací centrum a další administrativní služby,
 • stravování,
 • organizace seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí,
 • bitcomat.

Prostory VTP jsou projektovány jako variabilní, lze je příčkami dělit nebo naopak odstraněním příček získat kanceláře moderního typu “open space”.  Jejich kvalita bude plně odpovídat standardům počátku 21. století.

Základní modul má velikost přibližně 20 m², velikost jedné kanceláře může dosáhnout až rozlohy okolo 160 m². Obdobně lze upravovat i velikost jednacích a konferenčních sálů. Jejich kapacitu lze měnit v rozsahu pro 24 – 110 osob.

Samozřejmostí je individuální přístup ke klientům, možnost volitelné délky pronájmů od krátkodobých kontraktů v řádech hodin či dokonce minut až po dlouhodobé několikaleté pronájmy.

Naše obchodní podmínky:

 • Standardní nájemní smlouva
 • Průměrný nájem kanceláří a laboratoří 2 600 Kč/1m2/rok+ platba za služby a energie
 • Systém plateb – měsíční zálohové platby
 • Konkrétní nájemní podmínky – po dohodě s jednotlivými klienty
 • Specifické služby klientům – dle individuální vzájemné dohody

Možná je i osobní dohoda s klientem a ujednání individuálních podmínek.

Výměry ploch podle jejich určení

kanceláře k pronájmu 3 100 m2
podnikatelský inkubátor 320 m2
centrum transferu technologií 260 m2
laboratoře 900 m2
konferenční sály a seminární místnosti 260 m2
ostatní pronajímané plochy (bufet, zasedací místnosti) 420 m2

Technické parametry VTP

Kapacity území Celková kapacita 1. Etapa (2005-2008)
Plocha území (m2) 30 000 12 300
Obestavěný prostor (m3) 61 000 33 000
Plocha k pronájmu (m2) 8 000 4 700
Náklady na realizaci stavby (mil. Kč) cca 320 cca 185
Teoretická kapacita obsazení objektů (osoby) cca 700 cca 400

Lokalizace areálu na Borských polích – klikněte zde.