Plzeňský vědecko technologický park

O nás

Poslání

Krédo Vědeckotechnického parku Plzeň: „Prostředí pro tvořivé využívání znalostí vedoucí ke všeobecné prosperitě.“

Chceme

  • Přispívat ke zvyšování prosperity regionu založené na znalostech a jejich aplikaci v podnikání
  • Zajistit takové služby, které usnadní inovátorům soustředit se na tvůrčí práci
  • Pomoci regionálním podnikům nalézt cestu k jejich podnikatelskému úspěchu, který bude založen na provádění inovací a aplikací výsledků výzkumu a vývoje

Historie

Myšlenka založení vědeckotechnického parku vychází ze strategických rozvojových dokumentů města Plzně, které byly koncipovány a schváleny správou města Plzně již na počátku 90. let 20. století v souvislosti se záměrem transformovat a diverzifikovat ekonomickou základnu města a eliminovat tak dlouholetou závislost ekonomiky města na jednom velkém zaměstnavateli a na oborech těžkého strojírenství závodu Škoda Plzeň.

Součástí strategických rozhodnutí bylo zároveň rozhodnutí o podpoře malého a středního podnikání po změně společenského systému země. Z výběru priorit nakonec vyplynulo, že město Plzeň zahájí přípravu a následně i výstavbu městské průmyslové zóny Plzeň – Borská pole, jejíž obsazování mělo postupně přispět k odvětvové a oborové diverzifikaci průmyslu, zatímco podpora vznikajícímu malému podnikatelskému sektoru bude zajišťována prostřednictvím podnikatelského a inovačního centra – BIC Plzeň s.r.o. (společnost 100% vlastněná Statutárním městem Plzeň). Záměr vybudovat vědeckotechnický park a podpořit tak zavádění inovací do výroby a aplikovaný výzkum byl odložen o několik let a znovu myšlenkově oživen v letech 2002 – 2004, kdy městská správa rozhodla v souvislosti s úspěšným zaplňováním průmyslové zóny o podpoře vyspělých technologií a vlastně i regionální výzkumné základny, soustředěné zejména na Západočeské univerzitě v Plzni.

Rozhodujícím impulsem, zejména z hlediska financování záměru, bylo vypsání programu Prosperita jako součásti programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsahové zaměření programu Prosperita vyhovovalo myšlenkovým představám o podobě, velikosti a účelu vědeckotechnického parku a zároveň zajišťovalo efektivní financování záměru z veřejných finančních zdrojů.
Realizací záměru byla pověřena nově založená akciová společnost Vědeckotechnický park Plzeň a.s., která zabezpečila podklady pro podání žádosti o dotační podporu, projektovou přípravu, potřebná povolení pro výstavbu i výběr dodavatele stavby. Na základě uzavřených smluv lze předpokládat, že provoz parku bude zahájen na podzim roku 2007. Společnost Vědeckotechnický park Plzeň a.s. bude zajišťovat nejen vlastní provoz, ale i podklady pro další plánovaný rozvoj parku. Bude nadále velmi konstruktivně spolupracovat se svými hlavními partnery, tj. Západočeskou univerzitou a BIC Plzeň s.r.o.