Plzeňský vědecko technologický park

O nás

Kde žijeme

Město Plzeň a Plzeňský kraj byly vždy místy, kde se snoubila technická vyspělost s krásnou přírodou.

Poslání

Krédo Vědeckotechnického parku Plzeň: „Prostředí pro tvořivé využívání znalostí vedoucí ke všeobecné prosperitě.“

Naše logo

Voda je život a řeka je cestou… Je symbolické, že právě Plzeň byla založena na soutoku 4 řek a zároveň po řekách pronikali úspěšní cestovatelé do nitra neznámých kontinentů, aby přinesli světu poznání, sobě vzrušení a nevšední zážitek.

Výroční zprávy

Společnost zveřejňuje výroční zprávy dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Ocenění

Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. je držitelem několika ocenění.

Video

Videa o areálu vědeckotechnického parku i části výstavby.

Zapojení do sítí

Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

Výběrová řízení

V současné době nejsou vypsána ani plánována žádná výběrová řízení.

Volná místa

V současné době nenabízíme žádná volná místa.