Plzeňský vědecko technologický park

O nás

Naše logo

Voda je život a řeka je cestou… Je symbolické, že právě Plzeň byla založena na soutoku 4 řek a zároveň po řekách pronikali úspěšní cestovatelé do nitra neznámých kontinentů, aby přinesli světu poznání, sobě vzrušení a nevšední zážitek.

Tak nějak, v jakési myšlenkové paralele, si osobně představujeme vědce, výzkumníka, člověka, který nelituje času, nedbá rizik a dokonce ani nelpí na osobních požitcích, vzrušuje ho ta cesta do neznáma a poznání dosud nepoznaného.

Podoba našeho loga i jeho obsah vychází z regionálního kontextu a navazuje na místní tradice a historii. V Plzni máme 4 řeky, 4 zdroje vody, které od nepaměti zaručují obyvatelstvu základní existenční podmínky a městu trvalou prosperitu. Pátou řekou je spíše jen symbolický, ale světoznámý veletok, kterým proudí do světa konzumu lahodné alkoholické nápoje z mohutných zdrojů jakými jsou Plzeňský Prazdroj, Stock Plzeň – Božkov a Bohemia Sekt.

Jsme na ně pyšní, dělají Plzni a Plzeňsku skvělé marketingové jméno. Náš Plzeňský vědecko technologický park budiž tedy symbolickou 6. řekou, řekou idejí, jejímiž zdrojnicemi budou mozky, dovednosti a schopnosti obyvatelstva, zejména však kreativita vědců a výzkumníků v regionu působících. Je naším přáním, aby v našem domovském „přístavu“ zakotvilo mnoho zdatných a kreativních jednotlivců,výzkumných týmů a mnoho komerčně úspěšných firem, prosazujících se v obrovské konkurenci dnešního globalizovaného světa. Budiž 6. řekou, jejíž věhlas brzy překoná pátou řeku a toky materiálních produktů.