Více o 6th river

Plzeň myslí na svou budoucnost a usiluje o trvalou prosperitu, kreativně a cíleně připravuje své rozvojové programy a projekty. Po úspěchu při výstavbě a obsazení průmyslové zóny Borská pole vstupuje razantně do podvědomí obyvatelstva i odborné veřejnosti v celé České republice projektem Plzeňského vědecko technologického parku, jehož cílem je povzbudit a postupně komercializovat výzkum a vývoj na regionální úrovni, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků zaváděním inovací, nabídnout pracovní a tvůrčí uplatnění mladým absolventům Západočeské univerzity v Plzni a také nový domov v dynamicky se rozvíjejícím městě.