Efektivní transfer znalostí

ef_logoProstřednictvím manažera pro rozvoj Ing. Jana Černého je Plzeňský vědecko technologický park zapojen do projektu s názvem Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS).

Projekt probíhající pod záštitou MŠMT si klade za cíl zefektivnění transferu znalostí a poznatků vytvořených v rámcí výzkumných a vývojových kapacit do praxe.

Projekt byl zahájen v srpnu roku 2009 a jeho předpokládané ukončení je v květnu roku 2012.

Hlavním výstupem projektu bude komplexně zpracovaná metodika (popis systému) transferu znalostí a poznatků ověřená na několika pilotních projektech, určená mimo jiné vědeckým a výzkumným pracovištím a popisující jednotlivé činnosti související se znalostním transferem. Součástí projektu jsou i vzdělávací aktivity a publikování a prezentace jeho výsledků.

Více o projektu se dozvíte zde na stránkách MŠMT.

Metodiky

Na webu MŠMT byly zveřejněny praconí verze metodik, které nyní procházejí ověřovacím procesem. Přímý odkaz na jednotlivé metodiky uvádíme zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-vyvoje/efektivni-transfer-znalosti/metodiky

Vzdělávací a motivační workshopy

V rámci projektu EF-TRANS bylo zahájeno pořádání motivančních a vzdělávacích workshopů.

Obecnou informaci o workshopech v roce 2011 najdete zde.

Informace o workshopech připravovaných na rok 2012 je dostupná zde.

Pozvánky na workshopy v roce 2012 budeme postupně zveřejňovat.

E-bulletin projektu

číslo 1 (vyšlo v prosinci 2009)

číslo 2 (vyšlo v březnu 2010)

číslo 3 (vyšlo v červenci 2010)

číslo 4 (vyšlo v říjnu 2010)

číslo 5-6 (vyšlo v únoru 2011)

číslo 7 (vyšlo v červnu 2011)

číslo 8 (vyšlo v říjnu 2011)

číslo 9 (vyšlo v prosinci 2011)

Analýzy

Analýza dopadů změn právního prostředí a dopadů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a na jejich aktivity

Analýza systému komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU (Finsko, Nizozemsko, SRN, Švédsko, Velká Británie apod.), ve Spojených státech, v Austrálii a v České republice, včetně přehledu dobrých praxí a přehledu systémů způsobů hodnocení dopadů výsledků výzkumu a vývoje v praxi

 

Zpravodaje IPN

Projekt EF-TRANS je součástí Individuálních projektů národních (Ipn). Výsledkem meziprojektové spolupráce je i Zpravodaj Individuálních projektů národních, který je zde k dispozici ke stažení:

číslo 1

ESF - investice do rozvoje vzdělávání