Zapojení do sítí

Plzeňský vědecko technologický park 6th River se na podzim roku 2010 stal členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR) . Dále může nepřímo přes svého partnera BIC Plzeň využívat výhod sítě Enterprise Europe Network.

V budoucnu se počítá se vstupem do Mezinárodní asociace vědeckých parků (IASP) a případně dalších, bude-li to účelné.