Lidé ve VTP

JUDr. Miloslav Maštera
generální ředitel

Ing. Zuzana Koutníková
manažer pro správu společnosti

Lenka Vošvrdová
office manager

Hana Strejcová
asistentka

Ing. Libuše Fišerová
referentka fakturace a plateb

Vladimír Karpíšek
správce budov

Klára Hauerová
recepční