Akcionáři

Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. je vlastněna statutárním městem Plzeň.

Akcionář společnosti nevylučuje v budoucnosti možnost prodeje akciových podílů ve společnosti současným partnerům, městům a obcím, bankovním ústavům, respektive privátním právnickým a fyzickým osobám, jejichž záměry a podnikatelské cíle budou slučitelné s posláním a cíli společnosti.